ŽUMPA

Žumpa je jímka, která odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet. Slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby. Žumpy se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod. Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem. 

Žumpa musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081). Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

ceník platný od 1.3.2022

Jímka SK 220 - 2,2

Objem: 2,2m3
Celková hmotnost: 3,3t
Max. břemeno: 2,5t
Cena (bez DPH): 13 400,-
Cena (s DPH): 16 214,-

Jímka SK 220-2.2 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 2.2 m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SK 230 - 3,0

Objem: 3,0m3
Hmotnost: 3,6t
Max. břemeno: 2,8t
Cena (bez DPH): 18 700,-
Cena (s DPH): 22 627,-

Jímka SK 230-3.0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 2.2 m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SK 220 - 4,4

Objem: 4,4m3
Hmotnost: 4,25t (celkem)
Cena (bez DPH): 26 100,-
Cena (s DPH): 31 581,-

Jímka SK 220-4,4 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 4,4m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

V případě nutnosti hlubšího zapuštění lze vybavit komínky.
Jímky jsou dimenzováni pro uložení v hloubce max 6m pod úrovní terénu.
Ke každé jímce obržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.

Jímka SK 230 - 7,7

Objem: 7,7m3
Hmotnost: 6,7t
Max. břemeno: 5t
Cena (bez DPH): 37 300,-
Cena (s DPH): 45 133,-

Jímka SK 230-7,7 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 7,7m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Jímka SK 280 - 9,5

Objem: 9,5m3
Hmotnost: 7,7t
Max. břemeno: 6t
Cena (bez DPH): 40 200,-
Cena (s DPH): 48 642,-

Jímka SK 280-9,5 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 9,5m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Jímka SK 210 - 10,5

Objem: 10,5 m3
Hmotnost: 6,9t (celkem)
Cena (bez DPH): 43 500,-
Cena (s DPH): 52 635,-

Jímka SK 210-10.5 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 10,5 m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SK 280 - 25,0

Objem: 25m3
Hmotnost: 13.5t (celkem)
Cena (bez DPH): 88 700,-
Cena (s DPH): 107 237,-

Jímka SK 280-25 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 25 m3, kterou tvoří vlastní válcová nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SL 130 - 1,75

Objem: 1,75m3
Hmotnost: 2,0t (celkem)
Cena (bez DPH): 11 300,-
Cena (s DPH):  13 673,-

Jímka SL 130-1,775 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 1,75m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Vodoměrná šachta

Jímka SL 140 - 3,8

Objem: 3,78m3
Hmotnost: 5,9t (celkem)
Cena (bez DPH): 23 300,-
Cena (s DPH): 28 193,-

Jímka SL 140-3,8 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 3,78m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SL 210 - 5,7

Objem: 5,70 m3,
Hmotnost: 6,2t
Cena (bez DPH): 32 800,-
Cena (s DPH): 39 688,-

Jímka SL 210-5,7 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 5,7m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Jímka SL 150 - 5,9

Objem: 5,9m3
Hmotnost: 7t
Max. břemeno: 5t
Cena (bez DPH): 33 600,-
Cena (s DPH): 40 656,-

Jímka SL 150-5,9 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 5,9m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 provádíme za příplatek).

Jímka SL 215 - 8,6

Objem: 8,6m3
Hmotnost: 8,5t
Max. břemeno: 6,5t
Cena (bez DPH): 39 600,-
Cena (s DPH): 47 976,-

Jímka SL 215-8.6 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 8,6m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Jímka SL 160 - 13,0

Objem: 13 m3
Hmotnost: 11,5t
Max. břemeno: 8t
Cena (bez DPH): 55 300,-
Cena (s DPH): 66 913,-

Jímka SL 160-13,0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 13,0m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička.Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (provádíme za příplatek). Tato jímka je zajímavá svou malou výškou, tzn. je vhodná v lokalitách kde nelze vyhloubit příliš hluboký výkop (skalní masiv)

Jímka SL 230 - 16,0

Objem: 16 m3
Hmotnost: 13,3t
Max. břemeno: 10t
Cena (bez DPH): 66 000,-
Cena (s DPH): 79 860,-

Jímka SL 230-16.0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 16m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek)

Jímka SL 280 - 22

Objem: 22 m3
Hmotnost: 18t
Max. břemeno: 14t
Cena (bez DPH): 85 600,-
Cena (s DPH): 103 576,-

Jímka SL 280-22.0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 22m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek)

Jímka SL 290 - 40

Objem: 40 m3
Hmotnost: 24,2t (celkem)
Cena (bez DPH): 160 000,-
Cena (s DPH): 193 600,-

Jímka SL 290-40.0 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 40m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standartním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek)

Doplňky

 

 

cena bez DPHcena s DPH
komínek

ks

1 2801 549
destička  na komínek

ks

500605
panely

m2

1 4001 694
stupadlo volné

ks

200242
stupadlo osazené poplastované

ks

400484
PCI Polyfix Plus L

25kg

9001089