SEPTIK

Septik je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí.
Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod.V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toho řešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa.

ceník platný od 1.3.2022

ekomont beton - jímky, septiky, čističky, garáže

Septik SL 150 - 5,9s

Objem: 5,9m3
Hmotnost: 7,2t (celkem)
Cena (bez DPH): 45 100,-
Cena (s DPH): 54 571,-

Septik SL 150-5.9s je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 5,9m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž (rozdělená do 3 samostaných komor = 3komorový septik), víko nádrže, 2 komínky a 2 zákrytové destičky. Mezi jednotlivými komorami jsou umístěny norné stěny, které prodlužují dráhu proudící vody a tím zvyšují účinnost septiku. Jímka, tvořící korpus septiku, je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.

Septik je ve standartním provedení pojezdný osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko septiku zesílit (D400 provádíme za příplatek).
Samotný septik v dnešní době nestačí na číštění vody (účinnost 60-80%), proto se používá v kombinaci s dalšími zařízeními, která musí navrhnout projektant vodohospodářských staveb. Musíte také zajistit povolení na vypouštění vyčištěné vody od příslušného vodoprávního odrgánu….

Septik SL 215 - 8,6s

Objem: 8,5m3
Hmotnost: 8,6t (celkem)
Cena (bez DPH): 53 000,-
Cena (s DPH): 64 130,-

Septik SL 150-5.9s je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž o objemu 5,9m3, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž (rozdělená do 3 samostaných komor = 3komorový septik), víko nádrže, 2 komínky a 2 zákrytové destičky. Mezi jednotlivými komorami jsou umístěny norné stěny, které prodlužují dráhu proudící vody a tím zvyšují účinnost septiku. Jímka, tvořící korpus septiku, je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.

Septik je ve standartním provedení pojezdný osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko septiku zesílit (D400 provádíme za příplatek).
Samotný septik v dnešní době nestačí na číštění vody (účinnost 60-80%), proto se používá v kombinaci s dalšími zařízeními, která musí navrhnout projektant vodohospodářských staveb. Musíte také zajistit povolení na vypouštění vyčištěné vody od příslušného vodoprávního odrgánu….