Beton, jakožto stavební materiál, je znám a lidmi využíván již po tisíciletí. První zmínky o použití betonu sahají zhruba do roku 3600 př.n.l., kdy podle Plinia existovaly sloupy v Egyptě z umělého kamene. Ačkoliv by se mohlo zdát, že u tolik používaného a vyzkoušeného materiálu není co vylepšovat, opak je pravdou. Technologii výroby betonů, jednotlivých druhů betonů a jejich použití je v dnešní době věnována značná pozornost a lze říci, že největší pokrok, obdobně jako u ostatních materiálů, zaznamenal beton v posledních několika desetiletích. Výzkumníci neustále vylepšují receptury, testují nové složky, přísady, příměsi a způsob využití betonových směsí. Toto téma je velmi rozsáhlé a uvedeme zde pouze ty druhy betonů, jež sami vyrábíme.

 

Z vlastní zkušenosti víme, že široká veřejnost není zvyklá správně pojmenovávat betony. Dobře známé a zažité je značení betonů podle staré normy ČSN 73 2400:1989 (B20, B25 atd.). Tuto nahradila současná platná norma ČSN EN 206-1. Nová norma klasifikuje jednotlivé druhy betonů především podle následujících specifikací:

1.pevnostní třída
2.betonu stupeň vlivu prostředí
3.maximální obsah chloridů v betonu (článek 5.2.7 ČSN EN 206-1)
4.maximální velikost zrna kameniva v mm
5.konzistence čerstvého betonu (článek 4.2.1 ČSN EN 206-1)

Kde:
a) znamená beton s minimální charakteristickou krychelnou pevností 30Mpa
b) beton je odolný proti střídavému působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími přípravky v prostředí mírně nasyceném vodou a rozmrazovacími prostředky
c) maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu
d) maximální velikost zrna je 22mm
e) konzistence čerstvého betonu – S3

Složení betonu
Beton je umělý slepenec, složený ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a příměsí. Své konečně vlastnosti získá hydratací cementu. Složení betonu nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by ohrozilo trvanlivost betonu, nebo bylo příčinou koroze výztuže, a musí být vhodné pro zamýšlené použití betonu.

Cement
Naše firma používá pro výrobu betonů cement firmy Lafarge Cement a.s. – Čížkovice, konkrétně potom:CEM II/A-S 42,5 R VL. Jedná se o Portlandský cement struskový, vyrobený z portlandského slínku (80-94%) se struskou (6-20%), síranem vápenatým a doplňujícími složkami (0-5%). Pro tento typ cementu jsou typické tyto vlastnosti:

◾ pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
◾ rychlý nárůst počátečních pevností
◾ vysoká dlouhodobá pevnost
◾ vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí

Je proto vhodný především pro tyto možnosti použití:
◾ výroba betonu dle ČSN EN 206-1
◾ výroba transportbetonu
◾ prefabrikace
◾ výroba malt a přípravků obsahujících cement